Ανοιχτές Προκηρύξεις

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 75% του έργου

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 75% του έργου

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022). Έως και 75% μπορούν να φτάσουν τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις. Ο…

Ιδιωτικές επενδύσεις για αλιείς και μη αλιείς για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην Ανατ. Πελοπόννησο, την ΠΕ Μεσσηνίας κ.α περιοχές της χώρας

Ιδιωτικές επενδύσεις για αλιείς και μη αλιείς για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην Ανατ. Πελοπόννησο, την ΠΕ Μεσσηνίας κ.α περιοχές της χώρας

Ενισχύονται Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη…

Αύξηση ορίων δανεισμού και επιλεξιμότητας για το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID19 (Γ' κύκλος)

Αύξηση ορίων δανεισμού και επιλεξιμότητας για το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID19 (Γ' κύκλος)

Στις 25/10/2021 δημοσιεύθηκε ο Γ' κύκλος της Δράσης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» , η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19…

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής και Νομού Θεσπρωτίας, Περιοχών Αχαΐας, Ν. Σάμου, Λέσβου, Κεντρικό και Ν. Έβρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής και Νομού Θεσπρωτίας, Περιοχών Αχαΐας, Ν. Σάμου, Λέσβου, Κεντρικό και Ν. Έβρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Απευθύνεται σε αλιείς και μη αλιείς και αφορά δράσεις για: Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Ενεργειακή…

«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, και το Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, και το Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και…