Ανοιχτές Προκηρύξεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ -  2η Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έως 29/12/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ - 2η Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έως 29/12/2023

Βάσει Δελτίου Τύπου από 25/9/2023 , έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»  (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.