Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής και Νομού Θεσπρωτίας, Περιοχών Αχαΐας, Ν. Σάμου, Λέσβου, Κεντρικό και Ν. Έβρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής και Νομού Θεσπρωτίας, Περιοχών Αχαΐας, Ν. Σάμου, Λέσβου, Κεντρικό και Ν. Έβρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Απευθύνεται σε αλιείς και μη αλιείς και αφορά δράσεις για:

  • Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
  • Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
  • Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος.
  • Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών.
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
  • Υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών.

Σε ποιούς απευθύνεται

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
  • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόκληση και στα Παραρτήματά της.

Νήσων ΠΕ Αττικής

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση από 30% έως 85%

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

ΠΕ Νήσων Αττικής: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα - Αντικύθηρα, Σαλαμίνα, Ύδρα, Σπέτσες, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος.

Προϋπολογισμός

€ 1.410.000

Περίοδος υποβολής

από 8/10/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 15:00)

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Νομός Θεσπρωτίας

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση από 50% έως 80%

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης, Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, Τοπική Κοινότητα Συβότων, Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου, Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης, Τοπική Κοινότητα Ραγίου, Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας, Τοπική Κοινότητα Σμέρτου

Προϋπολογισμός € 750.000

Περίοδος υποβολής από 13/10/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 15:00)

Αναλυτικά η Πρόσκληση

 

Περιοχών Αχαΐας

 

Ν. Σάμου

 

Κεντρικό και Νότιο Έβρο

 

Νήσο Λέσβο