Ανοιχτές Προκηρύξεις

Leader αλιείας για το Ρέθυμνο για αλιείς και μη αλιείς

Leader αλιείας για το Ρέθυμνο για αλιείς και μη αλιείς

"Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Ρέθυμνο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER)"

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 4/8/2021.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.

Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Aλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)

Mη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης: Κοινότητες Δήμου Αγίου Βασιλείου (Αγίας Γαλήνης, Ακουμίων, Αρδάκτου, Δριμίσκου, Κεντροχωρίου, Κεραμέ, Κισσού, Κρύας Βρύσης, Μελάμπων, Μουρνέ, Μυξόρρουμα, Ορνές, Σακτουρίων), Δήμου Μυλοποτάμου (Αγγελιανών, Αχλαδέ, Μελιδονίου, Πανόρμου, Ρουμελής, Σισών, Σκεπαστής, Γαράζου, Αγιάς, Αλοΐδων, Χώνου) και Δήμου Ρεθύμνου (Άδελε, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Χαμαλευρίου) της ΠΕ Ρεθύμνου.